დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში

სურვილების სია

ფასი რაოდენობა
ხმაურ დამხშობი ხმაურ დამხშობი ხმაურ დამხშობები
0n
ფილტრები ფილტრები ფილტრები
0n
ქოლგა ქოლგა გამწოვი ქოლგა
0n
დეფლექტორი დეფლექტორი დეფლექტორი
0n
ჰაერსატარები ჰაერსატარები ჰაერსატარები
0n
ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი ჰაერის მარეგულირებელი დემფერი (ნებისმიერი ფორმის და ზომის)
0n
ფასადის ცხაურა ფასადის ცხაურა ცხაურა ფასადის
0n
სერვის ლუქი სერვის ლუქი სერვის ლუქი (სისტემის მომსახურეობისთვის)
0n
ცხაურა (ერთრიგა, ორრიგა) ცხაურა (ერთრიგა, ორრიგა) ცხაურა (ერთრიგა, ორრიგა)
0n
ხაზური ცხაურა ხაზური ცხაურა ცხაურა ხაზური
0n
ოთხრივი დაბერვის ცხაურა ოთხრივი დაბერვის ცხაურა ცხაურა ოთხმხრივი დაბერვის
0n