დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

კომპანია ეარ მენეჯმენტ სისტემს წარმოადგენს სავენტილაციო კომპონენტების, ჰაერსატარების, ფასონური ნაკეთობების,
ცხაურების, მაყუჩებისა და დემფერების თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილ საწარმოს, სადაც იწარმოება სხვადასხვა
ტიპის , ფორმისა და სირთულის ხარისხიანი პროდუქია, უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.
1998 წლიდან კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა სავენტილაციო სისტემების წარმოება, თუმცა 2021 წლიდან
გადაწყვიტა განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლა, არსებული რესურსების ოპტიმიზაციითა და მოტივირებული პროფესიონალის
გუნდის მეშვეობით კომპანიამ MEP სექტორში მოახდინა ძლიერი პოზიციონირება.
კომპანია უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ სპექტრს:

  • გათბობა;
  • ვენტილაცია;
  • გაგრილება;
  • წყალგაყვანილობა;
  • ხანძარქრობა;
  • უსაფრთხოება.

დღეს კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს მომსახურების სრულ პაკეტს, რომლის შესრულება ხდება ხარისხიანად, წინასწარ
შეთანხმებულ ბიუჯეტსა და დადგენილ ვადებში.
კომპანიაში დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტის ISO9001:2015 -ის შესაბამისად ,

ხარისხის მართვის სისტემა და მინიჭებული აქვს სტანდარტთან შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.